Vad ska man välja för ventilation?

Det ständiga dilemmat för någon som jag är att försöka kombinera form och funktion utan att den ena ska vara bättre på bekostnad av den andra. Detta är precis lika viktigt i ens hem, som det är på arbetsplatsen. En av dessa saker som ställer till det för många är ventilationen och det är inte allt för sällan man ser fula rör och stora luftintag som inte alls passar in i rummet. Men kan man välja ett snyggt luftdon som ger en bra komfortmiljö och få både estetik och funktion som går hand i hand? 

Vad är komfortventilation?

Jag kanske ska börja med att kort förklara vad komfortventilation är för något. Kort sagt är det en ventilation som gör att miljön man befinner sig är behaglig och jämn. Utan att det blir drag, och utan att det blir vare sig för varmt eller för kallt. Det finns givetvis olika typer av ventilation för olika typer av rum och ska man byta ut sitt system bör man alltid kontakta en expert som kan mäta och se vilken är bäst. Men hur var det nu med form och funktion? Kan man kombinera detta även när det gäller ventilationen? Ja, i de allra flesta fall kan man det. Dagens luftdon är inte som man minns dem från förr. De har lagt ner mer tid på att få dem snygga till utseendet än förut. Speciellt viktigt är detta när man installerar komfortventilation på kontor eller liknande, och med lite hjälp från montören kan det bli riktigt snyggt. 

19 Jan 2019